×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

RAZISKOVALNA VIZIJA

Raziskovalna vizija

Družba Amgen si prizadeva biti najboljša družba z zdravili za uporabo v humani medicini. Prvi korak na poti do tega cilja je ustvarjanje najboljše organizacije za raziskave in razvoj.

Amgen pri svojih raziskovalnih in razvojnih prizadevanjih upošteva štiri vodilna načela.

Prvo je osredotočenost na hude bolezni. Ker je uspešen razvoj novih zdravil težaven, svoje napore usmerjamo v razvoj zdravil za tiste bolnike, ki trpijo za največjimi neizpolnjenimi medicinskimi potrebami.

Drugo vodilno načelo je neodvisnost od modalitete – prilagoditev orodja zastavljeni nalogi. Male molekule in biološka zdravila imajo svoje edinstvene in individualne prednosti in tudi pomanjkljivosti. Neodvisnost od modalitete nam omogoča, da kar najbolje izkoristimo tiste prednosti posameznega načina, ki so najprimernejše za obvladovanje bolezni. V delo na področju določene bolezni nas ne vodijo naše lastne zmožnosti razvoja zdravil, temveč je naše osrednje vprašanje vedno: kaj je najboljši način za zdravljenje določene bolezni.

Tretji pomembni poudarek je raziskovanje bolezni pri bolnikih. Pogosto se je izkazalo, da imajo eksperimentalni modeli majhno napovedno vrednost glede bolezni pri človeku. Pogosta posledica tega so neuspehi kliničnih preskušanj in naraščanje stroškov razvoja zdravil. Raziskovanje bolezni pri človeku je sicer občutno bolj zapleteno, vendar je to po našem prepričanju edina smer uspešnega razvoja zdravil za uporabo v humani medicini. Opredelitev ključnih elementov bolezni v populacijah bolnikov je vodilo za naša vlaganja v raziskave in razvoj ter v potencialna zdravila, ki jih želimo najti. Poleg tega razvijamo nove načine kliničnih preskušanj, ki omogočajo ključne odločitve dovolj zgodaj med razvojem zdravila, kar pa navsezadnje zmanjša celotne stroške razvoja.

Naše četrto vodilno načelo, gladko povezovanje, vpliva na vse, kar počnemo. Našo organizacijo si prizadevamo povezati z vključevanjem različnih vidikov, od prodaje in trženja do kliničnega razvoja in temeljnih raziskav, v vse naše programe razvoja zdravil. Razumevanje medicinskega trga daje temeljnim raziskavam in kliničnemu razvoju pomembne vpoglede in obratno. Usklajevanje prednostnih nalog na vseh teh področjih nam omogoča razvijati takšna potencialna zdravila, ki izpolnjujejo neizpolnjene medicinske potrebe in ustrezajo spreminjajočim se zahtevam trga.

Še vedno pa tudi vsa ta štiri vodilna načela skupaj ne zadoščajo za uspeh družbe kot organizacije. Ključni so namreč tudi trdo delo, inteligenca, intuicija in vedno še kanček sreče. Z vsem tem skupaj bomo izpolnili svoje prizadevanje: postati najboljša družba z zdravili za uporabo v humani medicini.