×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

INFORMACIJE O VAROVANJU VAŠE ZASEBNOSTI TER ZAHTEVAH EFPIA GLEDE FINANČNEGA RAZKRITJA

Družba Amgen je zavezana k spoštovanju kodeksa EFPIA glede objave prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam. Kodeks EFPIA zahteva, da družba Amgen javno razkrije informacije o prenosih vrednosti, ki izhajajo iz medsebojnega sodelovanja družbe Amgen z zdravstvenimi delavci.

Če ste vključeni v dejavnosti družbe Amgen, za katere ste prejeli plačilo, bo družba Amgen v skladu s kodeksom EFPIA zbirala in obdelovala vaše osebne podatke. Takšni podatki lahko vsebujejo podatke kot so, vaše ime, naslov delovnega mesta in opis plačil ali drugih prenosov vrednosti, ki so bili izvedeni za vas. Podatki bodo javno dostopni za obdobje 3 let od dneva prvotnega razkritja, razen če zakon določa drugače. Družba Amgen lahko prenese takšne informacije tudi družbi Amgen Inc. v ZDA, njenim podružnicam ter drugim zaupanja vrednim obdelovalcem podatkov, ki delujejo v njenem imenu. Podatki se lahko obdelujejo tudi zunaj vaše države, vključno z državami, ki ne zagotavljajo enake ravni varstva podatkov, kot je določena v evropskem gospodarskem prostoru. Ne glede na državo, v kateri se podatki zbirajo in obdelujejo, si družba Amgen prizadeva zagotavljati ustrezne upravne, tehnične in fizične ukrepe za zaščito vaših informacij.

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom zasebnosti, zavezanosti družbe Amgen h kodeksu EFPIA ali pa glede uveljavljanja pravice do dostopa, popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov, se prosim obrnite na Amgen Privacy Office/urad družbe Amgen za zasebnost na privacy@amgen.com.