×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Družba Amgen Inc. in/ali njene podružnice, Amgen zdravila d.o.o., Slovenija ter partnerji v združeni blagovni znamki (s skupnim imenom "Amgen", "mi" ali "naš") so zavezani k spoštovanju vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov. Ta izjava o zasebnosti opisuje prakse družbe Amgen na področju varovanja zasebnosti.

Če ste zdravstveni delavec, preberite našo Izjavo o zasebnosti za zdravstvene delavce.

Družba Amgen bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami.

Vse uporabnike našega spletnega mesta spodbujamo, da pozorno preberejo to izjavo o zasebnosti, da se seznanijo z našimi politikami in praksami, ki smo jih razvili za varovanje osebnih podatkov, vključno z osebnimi zdravstvenimi podatki, ter bolje spoznajo naš odnos s tretjimi osebami, ki lahko dostopajo do teh podatkov.

 • I. Zbiranje, uporaba in razkrivanje osebnih podatkov

 • II. Povezave do drugih spletnih mest

  Spletna mesta družbe Amgen vsebujejo povezave do drugih spletnih mest, za katera menimo, da bi lahko bila uporabna ali poučna za vas. Ob tem vas prosimo, da upoštevate, da vsebine ali storitev teh spletnih mest nismo potrdili, je ne priporočamo in nismo odgovorni za prakse varovanja zasebnosti na teh drugih spletnih mestih. Spodbujamo vas, da se seznanite s pravilnikom o zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete, ter ta pravilnik preberete. Ne pozabite, da veljajo trditve v tej izjavi o zasebnosti izključno na podatke, ki jih zbira družba Amgen.

 • III. Spletna mesta združene blagovne znamke

  Dostop do vaših osebnih podatkov bo omogočen izključno družbi Amgen in tretjim osebam, ki kot obdelovalci podatkov obdelujejo osebne podatke po navodilih družbe Amgen. Za zagotavljanje storitev in informacij na naših spletnih mestih lahko družba Amgen uporabi tretje osebe; nekatere storitve združene blagovne znamke pa lahko zagotavljamo v partnerstvu z drugimi tretjimi osebami, s katerimi sodelujemo (na primer drugimi farmacevtskimi podjetji), pod pogojem, da ste za tovrstno uporabo podatkov podali svoje soglasje. Razkrivanje in uporaba osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ki delujejo po navodilih družbe Amgen, urejajo sporazumi, ki zahtevajo ustrezno varovanje osebnih podatkov.

  Na spletnem mestu združene blagovne znamke boste na svojem zaslonu videli tako logotip družbe Amgen kot logotip partnerja v združeni blagovni znamki. Za dostop do storitev, ki so na voljo na spletnem mestu združene blagovne znamke, boste morda morali izpolniti nov obrazec za spletno registracijo, pri čemer bodo lahko ti podatki registracije dostopni tudi našim partnerjem v združeni blagovni znamki.

  Kjer tako zahtevajo veljavna zakonodaja, pravila in uredbe, bomo osebne podatke razkrili regulativnim organom in odborom za etiko, v določenih omejenih okoliščinah pa bo družba Amgen morda morala razkriti vaše osebne podatke tudi v odzivu na odločbo sodišča, sodni poziv priči, nalogu za preiskavo, zakonske zahteve ali predpise.

  Vaših neposrednih ali posrednih identifikacijskih podatkov ali osebnih zdravstvenih podatkov, ki jih boste navedli na našem spletnem mestu, ne bomo prodajali ali razkrivali nepovezanim tretjim osebam.

 • IV. Naša politika glede otrok

  Vsebina in storitve na spletnem mestu družbe Amgen je namenjena odraslim uporabnikom. Spletno mesto ni namenjeno otrokom. Če ugotovimo, da je mladoleten uporabnik prostovoljno podal svoje osebne ali zdravstvene podatke na našem spletnem mestu, ali da je ponudnik storitev prostovoljno podal podatke o bolniku, ki je identificiran kot mladoleten, bomo te podatke izbrisali iz naših aktivnih podatkovnih zbirk, razen če hrambo tovrstnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja.

 • V. Vaše pravice do zasebnosti / Možnost izbire (vključno z dostopom do osebnih podatkov, njihovimi popravki in pritožbami glede varovanja zasebnosti)

  • Kako lahko do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, dostopate, jih popravite ali izbrišete?

   Pravico imate zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov (vključno z vašimi zdravstvenimi podatki), ki jih lahko tudi popravljate, posodabljate ali izbrišete. Takšen zahtevek lahko vložite kadarkoli tako, da se obrnete na našo pisarno za varstvo podatkov na privacy@amgen.com oziroma Amgen zdravila d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. Omogočili vam bomo dostop do podatkov, ki jih hranimo o vas, te podatke pa boste lahko tudi popravili ali posodobili in/ali izbrisali, vključno s podatki, ki smo jih pridobili od zdravstvenega delavca ali stranke v zvezi z neželenim učinkom zdravila.

   Z naših strežnikov tehnološko ni mogoče odstraniti čisto vseh zapisov vaših podatkov. Ker moramo ustvarjati varnostne kopije naših sistemov za zaščito podatkov pred nepredvideno izgubo, to pomeni, da lahko obstaja kopija podatkov o vas (vključno z vašimi interesi, povezanimi z zdravjem) v obliki, ki je ni mogoče izbrisati in ki jo bomo mi težko našli oziroma je ne bo mogoče najti.

   Kljub temu bo družba Amgen, kadar bo to dovoljevala zakonodaja, izbrisala vaše osebne podatke (vključno z zdravstvenimi podatki), shranjene v podatkovnih zbirkah, ki jih družba Amgen aktivno uporablja za potrebe raziskav in vsakodnevnega poslovanja, ali shranjene na drugih nosilcih zapisa, ki omogočajo enostavno iskanje. Po prejemu vašega zahtevka za izbris podatkov si bomo prizadevali tudi, da ne bomo razkrili vaših osebnih podatkov, shranjenih v obliki, ki je ni mogoče izbrisati, razen v skladu z zakonskimi zahtevami.

  • Kako lahko uveljavljate svojo pravico do prenosljivosti podatkov?

   Skladno s pravico do prenosljivosti podatkov imate pod določenimi pogoji pravico zahtevati, da vam družba Amgen pošlje vaše osebne podatke, ki ste ji jih poslali, in sicer v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno čitljivi obliki. Za uveljavitev te pravice se obrnite na našo pisarno za varovanje zasebnosti na privacy@amgen.com.

  • Kako lahko vložite pritožbo v zvezi z varovanjem zasebnosti pri nadzornem organu?
   Če menite, da družba Amgen z obdelavo vaših osebnih podatkov krši katerikoli veljavni zakon, pravilo ali predpis, imate pravico vložiti pritožbo pri svojem lokalnem nadzornem organu. Kontaktne informacije o vašem lokalnem nadzornem organu so na voljo na tej povezavi: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 • VI. Kako hranimo in varujemo osebne podatke

  Vaše osebne podatke hranimo v tiskani in elektronski obliki. Elektronske datoteke hranimo na strežnikih, ki jih upravlja in vzdržuje družba Amgen v sodelovanju s tretjimi osebami, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo.

  Prizadevamo si za varovanje vaših podatkov v največji razumni meri. Celovitost in zaupnost osebnih podatkov (vključno z zdravstvenimi podatki), ki jih pridobimo od vas, lahko po potrebi zagotavljamo s šifriranjem. Kot dodatni varnostni ukrep vse osebne podatke (vključno z zdravstvenimi podatki) hranimo tudi fizično za požarnimi zidovi in drugimi omrežnimi varnostnimi napravami, ki vsiljivcem preprečujemo dostop do njih.

  Družba Amgen bo vaše osebne podatke obdelovala samo v obdobju, nujno potrebnem za izpolnitev namenov, opisanih v tej izjavi o zasebnosti, ter jih bo hranila skladno z določili zadevnih zakonov in predpisov.

  Upoštevana merila so določena z naslednjim:

  • namenom zbiranja osebnih podatkov in izpolnjevanjem tega namena;
  • razlogom za zbiranje osebnih informacij: npr. v primeru soglasja lahko to soglasje kadarkoli prekličete;
  • obveznimi obdobji hrambe podatkov, določenimi v pogodbenih in zakonodajnih zahtevah.
 • VII. Kako stopite v stik z nami

  Če imate kakršnakoli vprašanja ali pripombe glede te izjave o zasebnosti ali želite podati pritožbo ali zahtevek za dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, oziroma želite več informacij o določeni aktivnosti obdelave podatkov, se obrnite na uradno osebo za varstvo podatkov pri družbi Amgen na privacy@amgen.com oziroma Amgen zdravila d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Posodobljeno septembra 2022