×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

ZNANOST

Družba Amgen je pionir v znanosti, ki s pomočjo živih celic ustvarja biološka zdravila. Pomagali smo izumiti procese in orodja, na katerih temelji svetovna biotehnološka industrija, ki je tako postala vodilni vir novih zdravljenj za bolnike.

Področja delovanja

V družbi Amgen vse svoje napore usmerjamo v razvoj inovativnih zdravil, ki spreminjajo prakso v medicini in pomagajo ljudem pri premagovanju resnih bolezni.

Prisotni smo na naslednjih terapevtskih področjih:

  • Onkologija in hematologija
  • Nefrologija
  • Osteoporoza
  • Kardiologija
  • Vnetne bolezni

Predanost znanosti

Od leta 1980 se znanstveniki v družbi Amgen posvečajo ustvarjanju novih zdravil za bolnike s hudimi boleznimi. Naša rast od pionirske biotehnološke družbe do ene izmed vodilnih v industriji odseva tako njihovo veliko zavzetost za spremembe kot prizadevanje podjetja, da gradi na znanosti.

To prizadevanje je v družbo Amgen pritegnilo vrhunske raziskovalne talente in utrlo nove poti pri obravnavi molekularnih vzrokov bolezni. Amgen je pomagal dokazati potencial terapevtskih beljakovin in protiteles in naši znanstveniki so ustvarili povsem nove modalitete, npr. peptitelesa. Te in druge inovacije, ki so še v razvoju, odpirajo raziskovalcem številne poti za poseganje v nepravilnosti, ki povzročajo bolezni. Povečujejo verjetnost za odkrivanje varnih in učinkovitih načinov pomoči bolnikom, ki jim trenutne možnosti zdravljenja ne pomagajo dovolj.

Inovativni pristop družbe Amgen k medicinski znanosti in osredotočenost na razvoj zdravil za hude bolezni sta oblikovala kulturo in ponos naše raziskovalno-razvojne organizacije. Naši raziskovalci segajo, kolikor daleč jih vodi znanost – tako znotraj družbe kot v partnerstvu z drugimi podjetji in inštitucijami. Takšen način dela je prinesel pomembna nova zdravila za bolezni, težavne za zdravljenje, vključno z rakom, odpovedjo ledvic, boleznimi krvi ter avtoimunskimi boleznimi in boleznimi kosti. Na vseh teh uspehih nadaljujemo z gradnjo razvojne linije zdravil, katere cilj je omogočiti hudo bolnim ljudem boljše možnosti od teh, ki so jim trenutno na voljo.