×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

POGOJI UPORABE

POZORNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE.

Z DOSTOPOM DO TEGA SPLETNEGA MESTA POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TE POGOJE UPORABE IN DA JIH RAZUMETE, TER SE ZAVEZUJETE, DA JIH BOSTE UPOŠTEVALI.

Ta sporazum o pogojih uporabe (v nadaljevanju: sporazum) opisuje pogoje in določila, ki veljajo za uporabo kateregakoli spletnega mesta družbe Amgen (Europe) GmbH in/ali njenih podružnic (v nadaljevanju skupno: družba Amgen) ali spletnih mestih, ki so partnersko povezana z blagovno znamko Amgen. Če se ne strinjate s pogoji in določili tega sporazuma, ne uporabljajte tega spletnega mesta. Za uporabo nekaterih strani ali storitev na spletnem mestu morda veljajo dodatni pogoji in določila, s katerimi boste morali pred dostopom soglašati.

Družba Amgen lahko kadarkoli dopolni ali spremeni ta sporazum ali določi nove pogoje uporabe tega spletnega mesta. Tovrstna dopolnila ali spremembe začnejo veljati takoj po izdanem obvestilu. Obvestilo je lahko izdano na kakršenkoli način, med drugim z objavo na spletnem mestu ali pošiljanjem po e-pošti. Če spletno mesto uporabljate po tem obvestilu, pomeni, da sprejemate tovrstna dopolnila in spremembe. Družba Amgen lahko svoje storitve kadarkoli spremeni.

TO SPLETNO MESTO NE PONUJA ZDRAVSTVENIH ALI STROKOVNIH STORITEV ALI NASVETOV.

Vsebina tega spletnega mesta je namenjena splošnemu informiranju o obravnavani temi. Zagotavlja se izključno po načelih »KOT JE« in »KOT JE NA VOLJO«. Priporočamo, da tu dostopne informacije preverite v drugih virih in jih pozorno pregledate skupaj s svojim strokovnim zdravstvenim delavcem. Družba Amgen na tem spletnem mestu ne ponuja zdravstvenih ali podobnih strokovnih storitev ali nasvetov, informacije, ki so tu na voljo, pa ne nadomeščajo nasvetov zdravnika. Če želite ali potrebujete tovrstne storitve ali nasvete, se posvetujte s strokovnim zdravstvenim delavcem. Objava vsebine s strani družbe Amgen ne pomeni, da družba Amgen podpira v njej izražena mnenja ali da jamči za strategije, priporočila, zdravljenja, ukrepe ali uporabo zdravil ali izdelkov, ki jih omenja avtor vsebine.

Področje uporabe

Družba Amgen vas vabi, da si ogledate in uporabljate to spletno mesto ter si prenesete eno kopijo za informativno, osebno in nekomercialno rabo. Če na tej strani ni drugače navedeno, se nobenega dela vsebine ali programske opreme na tem spletnem mestu ne sme za noben drug namen kopirati, prenašati ali shranjevati v sisteme za priklic, prav tako se ga ne sme za noben namen redistribuirati brez izrecnega dovoljenja družbe Amgen.

Strinjate se, da boste ravnali skladno z veljavno zakonodajo in da spletnemu mestu ne boste povzročali škode ali motenj. Strinjate se, da lahko družba Amgen iz kateregakoli razloga in brez obvestila prekine, spremeni ali omeji vašo uporabo tega spletnega mesta.

To spletno mesto je namenjeno zgolj evropskim prebivalcem. Z uporabo tega spletnega mesta izjavljate, da ste stari vsaj osemnajst (18) let in da živite v Evropi.

Izključitev jamstev

CELOTNA VSEBINA TEGA SPLETNEGA MESTA SE ZAGOTAVLJA PO NAČELIH »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«, ZANJO TUDI NI NIKAKRŠNIH JAMSTEV, MED DRUGIM NITI IMPLICITNIH JAMSTEV ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NATANČNOST IN NEKRŠITVE. DRUŽBA AMGEN NE JAMČI ZA TOČNOST, CELOVITOST, UVELJAVLJENOST ALI ZANESLJIVOST VSEBINE, KI JE NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU. VAŠA ODGOVORNOST JE, DA INFORMACIJE PREVERITE, PREDEN SE NANJE ZANESETE. SPLETNO MESTO IN VSEBINO NA NJEM UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST. DRUŽBA AMGEN NE JAMČI IN NE ZAGOTAVLJA, DA BO UPORABA SPLETNEGA MESTA POTEKALA BREZ PREKINITEV IN NAPAK. VAŠA ODGOVORNOST JE, DA SPREJMETE VSE POTREBNE VARNOSTNE UKREPE, ZATO DA VSEBINA, KI JO PRIDOBITE S SPLETNEGA MESTA, NE VSEBUJE VIRUSOV.

Omejitev odgovornosti

SPLETNO MESTO ALI VSEBINO NA NJEM UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST. DRUŽBA AMGEN IZRECNO ODKLANJA VSAKRŠNO ODGOVORNOST, KI IZHAJA IZ POGODBE, ŠKODNEGA DEJANJA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI DRUGEGA, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSEBNO ŠKODO, KI JE POSLEDICA DOSTOPA DO SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVE UPORABE ALI JE S TEM KAKO POVEZANA, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA AMGEN OPOZORJENA NA MOŽNOST TOVRSTNE ŠKODE, MED DRUGIM ZANAŠANJA KOGARKOLI NA VSEBINO, PRIDOBLJENO Z UPORABO SPLETNEGA MESTA, ALI KI JE NASTALA ZARADI NAPAK, OPUSTITEV ALI ZAMUD PRI PRENOSU INFORMACIJ DO ALI OD UPORABNIKA, PREKINITEV TELEKOMUNIKACIJSKIH POVEZAV, VIRUSOV ALI IZGUBE PODATKOV KOT CELOTNE ALI DELNE POSLEDICE MALOMARNOSTI, VIŠJE SILE, VOJNE, TERORIZMA, TELEKOMUNIKACIJSKEGA IZPADA, KRAJE ALI UNIČENJA SPLETNEGA MESTA ALI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO NJEGA ALI Z NJIM POVEZANIH INFORMACIJ ALI PROGRAMOV.

Zgornje izključitve in omejitve ne veljajo v pravnih sistemih, ki ne dovoljujejo tovrstnih izključitev.

Odškodnina

Če kršite pogoje tega sporazuma, se strinjate, da boste družbo Amgen, njene funkcionarje, direktorje, zaposlene, zastopnike in imetnike licenc branili, jim povrnili škodo ter jih odvezali vseh bremen, vključno s stroški in odvetniškimi honorarji, ki so posledica vaše kršitve ali so z njo povezani.

Informacije, ki jih predložijo uporabniki

Na nekaterih delih tega spletnega mesta lahko pošiljate e-pošto ali kako drugače sporočate (povratne) informacije družbi Amgen.

S tem ko predložite vsebino, se strinjate, da:

  • če ste zdravstveni delavec, ne boste predložili nobenih informacij, iz katerih bi bilo mogoče neposredno prepoznati bolnika, ali informacij, za razkritje katerih nimate vseh potrebnih soglasij in dovoljenj;
  • boste predložili samo vsebino, ki je skladna z veljavno zakonodajo, in ne boste predložili vsebine, ki je žaljiva, obrekovalna, opolzka, v prekršku, grozilna, ponavljajoča se ali kako drugače neprimerna ali ki vsebuje viruse ali drugo programsko opremo, ki lahko škoduje delovanju drugih računalnikov;
  • vsebina, ki jo predložite na stran s povratnimi informacijami, ne bo obravnavana kot zaupna, ter
  • družbi Amgen priznavate nepreklicno pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja, objave, izvajanja, prenašanja in prikazovanja te vsebine prek kateregakoli medija skladno s tem sporazumom in zakonodajo ter se odpoveste moralnim pravicam, ki jih morda imate do te vsebine. Družba Amgen lahko to vsebino, vključno z idejami, koncepti, znanjem ali tehnikami, ki so v njej, uporablja skladno z veljavno zakonodajo za kakršenkoli namen.

Blagovne znamke

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju skupno: blagovne znamke), ki so prikazani na tem spletnem mestu, so registrirane in neregistrirane blagovne znamke družbe Amgen in drugih. Nič na tem spletnem mestu se ne sme razumeti kot zagotovilo – implicitno, skladno z načelom »estoppel« ali drugačno – za licenco ali kakršnokoli drugo pravico do blagovnih znamk. Nepooblaščena uporaba blagovnih znamk je lahko v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Avtorske pravice

To spletno mesto je zaščiteno z zakoni o avtorskih pravicah. Z izjemo zgoraj dovoljene informativne, osebne in nekomercialne rabe ne smete spreminjati, razmnoževati ali distribuirati oblikovanja ali postavitve spletnega mesta niti posameznih delov tega oblikovanja ali postavitve ali logotipov družbe Amgen brez pisnega dovoljenja družbe Amgen.

Informacije, novice in sporočila za javnost

Spletno mesto lahko vsebuje informacije, novice in/ali sporočila za javnost o družbi Amgen. Čeprav so bile te informacije načeloma točne na dan, ko so bile pripravljene, družba Amgen zavrača vsakršno dolžnost ali obveznost do posodabljanja teh informacij, novic ali sporočil za javnost. Informacij o drugih družbah, ki so del novic, ne gre razumeti, kot da jih ponuja ali podpira družba Amgen.

Povezave

Na tem spletnem mestu družbe Amgen so lahko povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo drugi subjekti. Nad povezanimi spletnimi mesti družba Amgen nima nadzora in ni odgovorna za vsebino, ki je na voljo na kateremkoli drugem spletnem mestu, povezanem s tem spletnim mestom. Te povezane ne pomenijo, da družba Amgen podpira vsebino drugih spletnih mest, družba Amgen prav tako zavrača vsakršno odgovornost glede vašega dostopa do teh povezanih spletnih mest. Družba Amgen ponuja povezave do drugih spletnih mest kot praktično rešitev za svoje uporabnike, do drugih spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom, pa dostopate na lastno odgovornost.

Če pisni sporazum med vami in družbo Amgen ne določa drugače, morate upoštevati politiko družbe Amgen o objavljanju povezav: (i) vse povezave do spletnega mesta družbe Amgen morajo biti zgolj tekstovne povezave, jasno označene kot »SPLETNO MESTO družbe Amgen«, (ii) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo škodovati dobremu imenu, povezanemu z imeni in blagovnimi znamkami družbe Amgen, ali ga oslabiti, (iii) povezava mora voditi do korenske domene spletnega mesta družbe Amgen in ne do katerekoli druge strani spletnega mesta, (iv) videz, položaj in druge značilnosti povezave ne smejo ustvarjati lažnega vtisa, da vaša organizacija ali subjekt prejema sponzorska sredstva družbe Amgen, da je njena podružnica ali da je z njo povezana, (v) ko uporabnik izbere povezavo, se mora spletno mesto prikazati na celotnem zaslonu in ne znotraj »okvirja« na spletnem mestu, na katerem je povezana objavljena, ter (vi) družba Amgen si pridržuje pravico, da kadarkoli in po lastni presoji prekliče soglasje za objavo povezave.

Varnost

To spletno mesto bo morda zahtevalo, da se registrirate ali pridobite geslo, preden vam bo omogočilo dostop do spletnega mesta ali določenih storitev na njem. Vaša odgovornost je, da skrbite za zaupnost podatkov o registraciji in gesla. Odgovorni ste tudi za vse pooblaščene ali nepooblaščene uporabnike vašega gesla.

Območje in veljavno pravo

Spletno mesto upravlja družba Amgen. Za te pogoje in določila velja slovenska zakonodaja ne glede na njena pravila o izbiri prava. Za vse pritožbe ali spore, ki so posledica tega sporazuma ali so z njim povezani, so izključno pristojna sodišča v Ljubljani.

Družba Amgen ne jamči, da so informacije na tem spletnem mestu ustrezne ali na voljo za uporabo na območjih zunaj Evrope, niti za dostop do tega spletnega mesta z ozemelj, kjer je vsebina tega spletnega mesta morda nezakonita ali prepovedana. Kdor se odloči, da bo do tega spletnega mesta dostopal z drugih območij, počne to na lastno pobudo in je odgovoren za spoštovanje lokalnih zakonov.

Kršitve in druge politike

Družba Amgen si pridržuje pravico, da uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva za kršitve tega sporazuma, vključno s pravico, da onemogoči dostop do spletnega mesta z določenega internetnega naslova.

Uporaba informacij

Družba Amgen si pridržuje pravico in vi ji dovolite, da uporablja in prenaša vse informacije o vaši uporabi spletnega mesta in vse informacije, ki jih predložite, skladno s tem sporazumom, našo politiko o zasebnosti in veljavno zakonodajo.

Priporočamo vam, da preberete našo politiko o zasebnosti.

Zakonodaja o vrednostnih papirjih

Na tem spletnem mestu so lahko izjave o delovanju, obetih, strategijah, finančnem položaju, gospodarski uspešnosti in povpraševanju po izdelkih ali storitvah družbe Amgen ter o njenih namenih, načrtih in ciljih, ki so v prihodnost usmerjene izjave (angl. forward-looking statements). Te izjave temeljijo na številnih predpostavkah in ocenah, ki so zelo negotove, in na veliko teh negotovosti ne moremo vplivati. Besede, kot so »predvidevati«, »pričakovati«, »meniti«, »ocenjevati«, »prizadevati si«, »načrtovati«, »nameravati« in podobni izrazi, ki so uporabljeni na spletnem mestu, označujejo v prihodnost usmerjene izjave, ki so zajete v varne pristane (angl. safe harbors) zakonodaje o vrednostih papirjih za v prihodnost usmerjene izjave. Spletno mesto in informacije na njem ne predstavljajo ponudbe ali prošnje za ponudbo za prodajo vrednostnih papirjev. Nobena informacija na tem spletnem mestu ni in ne sme bit razumljena kot del poročil in dokumentov družba Amgen o vrednostih papirjih.

Vprašanja

Če imate vprašanja o tem sporazumu, pokličite družbo Amgen na telefonsko številko +386 1 585 17 16. Vsa druga vprašanja pa nam sporočite prek zadevnih izdelčnih, podpornih ali tematskih spletnih mest družbe Amgen.

© 2022 Amgen Inc. Vse pravice pridržane.