×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

NAŠE POSLANSTVO IN VREDNOTE

Naše poslanstvo in vrednote

Amgen si prizadeva služiti bolnikom s prenosom dosežkov znanosti in biotehnologije v zdravila, ki lahko vračajo zdravje in celo rešujejo življenja. Z vsem svojim delovanjem želimo izpolnjevati poslanstvo: služiti bolnikom. Pri tem nas na vsakem koraku naše poti vodijo vrednote, po katerih smo prepoznavni.

Naše poslanstvo: Služiti bolnikom.

Naše vrednote:

  • Gradimo na znanosti
  • Tekmujemo in zmagujemo
  • Ustvarjamo vrednost za bolnike, zaposlene in delničarje
  • Ravnamo etično
  • Zaupamo si in se spoštujemo
  • Zagotavljamo kakovost
  • Delamo timsko
  • Sodelujemo, komuniciramo in smo odgovorni

Gradimo na znanosti

Naš uspeh je odvisen od vrhunskih znanstvenih inovacij, znanstvene integritete in nenehnega izboljševanja na vseh področjih našega delovanja. Znanstvene metode razumemo kot večstopenjski proces, ki vključuje ustrezno načrtovanje poskusov, zbiranje in analizo podatkov ter racionalno odločanje. Proces torej ni subjektiven ali čustven, temveč logičen, odprt in racionalen. Uporabo znanstvenih metod pričakujemo in visoko cenimo v vseh delih naše organizacije.

Tekmujemo in zmagujemo

Tekmujemo s časom, preteklimi uspehi in tekmeci v industriji, za hitro doseganje visokokakovostnih rezultatov. Zmagovanje zahteva sprejemanje tveganj. Ne dopuščamo, da bi nas pretekli dosežki uspavali. Kljub intenzivnemu tekmovanju ohranjamo visoke etične standarde in zahtevamo integriteto v ravnanju s konkurenti, strankami, partnerji in med seboj.

Ustvarjamo vrednost za bolnike, zaposlene in delničarje

Dodano vrednost ustvarjamo z osredotočanjem na potrebe bolnikov. Amgen ustvarja delovno okolje, ki zaposlenim omogoča, da se razvijejo do svojih polnih zmožnosti. Delničarjem si prizadevamo zagotoviti odlične dolgoročne donose ob hkratni skrbi za ravnovesje med potrebami bolnikov, zaposlenih in delničarjev.

Ravnamo etično

Pri svojih izdelkih, storitvah in komuniciranju nepopustljivo uveljavljamo najvišje etične standarde.

Zaupamo si in se spoštujemo

V družbi Amgen je pomembno vsako delovno mesto in vsak zaposleni. Zbiramo različne, sposobne in predane posameznike ter zagotavljamo okolje, ki spodbuja vključevanje, spoštovanje, individualno odgovornost in raznolikost vrednot. Zaupanje krepimo z osebno pobudo in hitrim doseganjem kakovostnih rezultatov.

Zagotavljamo kakovost

Kakovost je temelj vseh naših dejavnosti. Iščemo najkakovostnejše informacije, odločitve in ljudi. Izdelujemo visokokakovostna zdravila in zagotavljamo visokokakovostne storitve. Kakovost je vtkana v vse, kar počnemo.

Delamo timsko

Naši timi delujejo hitro, da prenesejo znanstvene dosežke iz laboratorijev, skozi klinike, do končnega uporabnika. Raznoliki timi medsebojno sodelujejo in tako sklepajo najboljše odločitve za bolnike, zaposlene in delničarje. Struktura naših delovnih timov daje zaposlenim v družbi Amgen priložnost, da vplivajo na smer razvoja organizacije, dobijo širši pogled na druge funkcije v družbi in se razvijejo do svojih polnih zmožnosti.

Sodelujemo, komuniciramo in smo odgovorni

Vodilni v družbi Amgen v pomembne odločitve vključujejo ključne sogovornike. Dobrodošla so različna mnenja, nasprotujoča si stališča in odprt dialog. Odločitve in utemeljitve zanje posredujejo jasno, odprto in pravočasno. Ko je odločitev sprejeta, so tako vodja kot člani tima odgovorni za rezultate in hitro uveljavitev odločitve.