×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

PARTNERSTVO IN PODPORA

Javna objava podatkov na zahtevo zveze EFPIA

V družbi Amgen si prizadevamo, da bi v celoti izpolnjevali zahteve po javni objavi podatkov, ki so podane v kodeksih ravnanja Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

Prenosi sredstev zdravstvenim organizacijam

 • Donacije

  Objavili bomo donacije in prispevke za izobraževanje, ki jih dajemo zdravstvenim organizacijam, ki delujejo na področjih znanosti, tehnologije, medicine, zdravstvene oskrbe, raziskovanja ali izobraževanja.

 • Kritje stroškov v povezavi s strokovnimi in/ali izobraževalnimi dogodki

  Objavili bomo prispevke za stroške v povezavi z dogodki (za stroške registracije, druge z dogodki povezane stroške in sponzorstva), ki jih zdravstvena organizacija nameni za izobraževanje zdravstvenih delavcev.

 • Nadomestila za storitve in svetovanje

  V primeru, da družba Amgen sklene pogodbo z zdravstveno organizacijo, ki zagotavlja svetovalne storitve, bomo objavili izplačane honorarje in kritje s storitvijo povezanih potnih stroškov in stroškov nastanitve.

Prenosi sredstev zdravstvenim delavcem

 • Nadomestila za storitve in svetovanje

  V primeru, da družba Amgen sklene pogodbo z zdravstvenim delavcem, ki predava v našem imenu ali zagotavlja storitve svetovanja, bomo objavili izplačane honorarje in kritje s storitvijo povezanih potnih stroškov in stroškov nastanitve.

 • Kritje stroškov v povezavi s strokovnimi in/ali izobraževalnimi dogodki

  V primeru, da družba Amgen sponzorira (finančno podpre) udeležbo posameznega zdravstvenega delavca na strokovnem in/ali izobraževalnem dogodku, bomo objavili kritje stroškov registracije, potnih stroškov in stroškov nastanitve.

Prenosi sredstev za raziskovanje in razvoj

Na skupinski ravni bomo objavili prenose sredstev, ki so povezani z načrtovanjem in izvajanjem 1) nekliničnih študij, 2) kliničnih študij in 3) prospektivnih neintervencijskih študij.

Denarna podpora združenjem bolnikov

Objavili bomo podatke o sodelovanju z združenji bolnikov skupaj z opisom dejavnosti in višini prispevanih sredstev.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Amgen je z objavo teh podatkov izpolnil obveznosti veljavnega kodeksa. Za namen objave podatkov prenosa sredstev na posameznike, je Amgen v skladu z veljavnimi kodeksi in zakoni pridobil soglasja vseh prejemnikov. Objava prenosov sredstev ne daje splošnega dovoljenja, da osebe, ki dostopajo do naših spletnih strani, objavljene podatke zdravstvenih strokovnjakov tudi nadalje obdelujejo. Prosimo, da se za dobro razumevanje vsebine in pomena poročanih vrednosti, seznanite z Metodologijo (angl. Methodological Note).

2022 Javna objava prenosov sredstev (posodobljeno 28.6.2023)

2021 Javna objava prenosov sredstev (posodobljeno 27.6.2022)

2020 Javna objava prenosov sredstev (posodobljeno 29.6.2021)

EFPIA Privacy Statement

EFPIA Disclosure Code – Amgen Methodological Note (English)

EFPIA Disclosure Code – Amgen Self-Certification Letter (English)

V primeru vprašanj nam pišite na:
dl-reception-slovenia@amgen.com