×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

MEDICINSKE INFORMACIJE

Medicinske Informacije

Družba Amgen zagotavlja strokovni javnosti v Sloveniji znanstvene in klinične informacije o svojih zdravilih, vključno z monografijami o zdravilih, izvodi člankov, pregledom literature, povzetki znanstvenih srečanj, izvodi kliničnih smernic, farmakopejskimi informacijami in informacijami o kliničnih preskušanjih, ki jih izvaja družba Amgen.

Amgen priporoča uporabo svojih zdravil le v skladu z informacijami za predpisovanje, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA) ali Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke Republike Slovenije (JAZMP). Prosimo, da pred predpisovanjem preberete povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Za dodatne informacije ali morebitna vprašanja, za prijavo neželenega učinka ali neustrezne kakovosti zdravila prosimo pokličite na sedež podjetja Amgen zdravila d.o.o. v oddelek za medicinske informacije.

Oddelek za Medicinske Informacije: eu-si-medinfo@amgen.com
Telefon: +386 1 585 20 27

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravili družbe Amgen, poročate Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP (https://www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/).

Za zagotavljanje sledljivosti zdravila je pomembno, da pri izpolnjevanju obrazca o domnevnih neželenih učinkih zdravila navedete številko serije zdravila.