×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

MEDICINSKE INFORMACIJE

Medicinske Informacije

Družba Amgen zagotavlja strokovni javnosti v Sloveniji znanstvene in klinične informacije o svojih zdravilih, vključno z monografijami o zdravilih, izvodi člankov, pregledom literature, povzetki znanstvenih srečanj, izvodi kliničnih smernic, farmakopejskimi informacijami in informacijami o kliničnih preskušanjih, ki jih izvaja družba Amgen.

Amgen priporoča uporabo svojih zdravil le v skladu z informacijami za predpisovanje, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA) ali Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke Republike Slovenije (JAZMP). Prosimo, da pred predpisovanjem preberete povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Za dodatne informacije ali morebitna vprašanja, za prijavo neželenega učinka ali neustrezne kakovosti zdravila prosimo pokličite na sedež podjetja Amgen zdravila d.o.o. v oddelek za medicinske informacije.

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravili družbe Amgen, poročate v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17), na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite nacionalnemu centru za farmakovigilanco na naslov:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
faks + 386 (0)8 2000 510
ali na elektronski naslov h-farmakovigilanca@jazmp.si

Oddelek za Medicinske Informacije: eu-si-medinfo@amgen.com
Telefon: +386 1 585 20 27