×

Želite povezavo z drugimi spletnimi mesti in zapustiti Amgen.si?

Zdaj zapuščate spletno stran Amgen Slovenija. Družba Amgen ne prevzema nobene odgovornosti in nima nobenega nadzora nad organizacijo, pogledi ali točnostjo informacij na strežnikih ali spletnih straneh.

IZJAVA O ZASEBNOSTI ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE

 • 1. V katerih primerih družba Amgen zbira vaše osebne podatke?

 • 2. Zakaj družba Amgen obdeluje vaše osebne podatke?

  Družba Amgen lahko obdeluje vaše osebne podatke na osnovi naslednjih pravnih podlag: (A) legitimni poslovni nameni, (B) kjer ste s tem soglašali, (C) kot je to potrebno za skladnost s pravnimi in regulatornimi obveznostmi družbe Amgen, in (D) kot je to potrebno za izvajanje pogodbe, v okviru katere ste bili angažirani.

  Legitimni poslovni interesi družbe Amgen Dejavnosti obdelave
  • Strokovne in znanstvene dejavnosti družbe Amgen
  • Promocija in vrednotenje izdelkov in storitev družbe Amgen
  • Interakcija z zaposlenimi v družbi Amgen
  • Sodelovanje na strokovnih sestankih in kongresih
  • Odzivanje na zahteve glede medicinskih informacij
  • Identifikacija in sodelovanje z vami kot z znanstvenim delavcem ali strokovnim vodjo.
  Vodenje in skladnost s pogodbo
  • Da vam plačamo za storitve ali vam povrnemo stroške.
  • Da vam pomagamo pri načrtovanju potovanj, povezanih s poslovanjem ali izdelki družbe Amgen.
  • Za vodenje vašega sodelovanja v kliničnih študijah.
  Skladnost s pravnimi in regulatornimi obveznostmi
  • Neželeni dogodki pri poročanju o varnosti: Zakon o zdravilih (ZZdr-2) (Ur.l. št. 17/2014)
  • Klinične študije: Zakon o zdravilih (ZZdr-2) (Ur.l. št. 17/2014)
  • Transparentnost, če za to velja lokalna zakonodaja.
  Soglasje
  • Sodelovanje v spletnih anketah in storitvah ali aplikacijah
  • Soglasje, ki ga posredujete našim zunanjim ponudnikom (npr. Cegedim)
  • Preglednost, če ni lokalne zakonodaje
 • 3. Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo?

  Družba Amgen lahko obdeluje naslednje podatke glede na namene, za katere se osebni podatki zbirajo:

  • vaše ime;
  • vaši kontaktni podatki, npr. naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka;
  • vaši strokovni podatki, npr. področja specializacije in izkušnje;
  • datumi in kratki povzetki komunikacije s prodajnimi predstavniki družbe Amgen ali medicinskim osebjem; in
  • finančni in bančni podatki, vendar le, če je to potrebno, da vam plačamo za storitve ali vam povrnemo stroške;
  • registrska številka;
  • zahtevek, ki ste ga predložili, in podatki, ki so potrebni za izpolnitev tega zahtevka (npr. datum potovanja za kongres);
 • 4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

  Do teh podatkov lahko glede na namene, za katere se osebni podatki zbirajo, dostopajo:

  • pooblaščeno osebje družbe Amgen ali njeni predstavniki, ki delajo v imenu družbe Amgen, in za katere veljajo zakoni glede zasebnosti;
  • regulatorni organi in etični odbori ali druge tretje osebe v skladu z veljavnimi zakoni;
  • tretje osebe, ki obdelujejo osebne podatke kot obdelovalci podatkov v skladu z navodili družbe Amgen (na primer, potovalna agencija ali organizacija za klinične raziskave); in
  • tretje osebe, s katerimi sodeluje družba Amgen (na primer, druga farmacevtska podjetja), vendar le, ko so izvedeni ustrezni ukrepi za zagotavljanje, da je deljenje teh podatkov v skladu z veljavnimi zakoni na področju zasebnosti.
 • 5. Kje se obdelujejo vaši osebni podatki?

  Amgen je multinacionalna družba s sedežem v Združenih državah Amerike. Družba Amgen ima podatkovne centre povsod po svetu, tudi v Evropski uniji in v Združenih državah Amerike. Amgen lahko obdeluje osebne podatke v globalnih podatkovnih bazah, do katerih lahko dostopa pooblaščeno osebje družbe Amgen po celem svetu.

  Prenosi izven Evrope se izvajajo v skladu z veljavnimi zakoni na področju zasebnosti. Ne glede na to, kje se vaši osebni podatki zbirajo ali obdelujejo, družba Amgen hrani in zagotavlja, da imajo ponudniki storitev vzpostavljena ustrezna administrativna, tehnična in fizična varovala za zaščito vaših podatkov.

  Prenosi osebnih podatkov med družbo Amgen in ostalimi podjetji v skupini upoštevajo vse veljavne zakone in naša zavezujoča poslovna pravila. Za informacije o zavezujočih poslovnih pravilih družbe Amgen ali če želite poslati pritožbo o obdelavi vaših osebnih podatkov, s čimer so bila kršena zavezujoča poslovna pravila, obiščite http://www.amgen.com/bcr/.

  Prejemniki Varovala, ki se uporabljajo pri prenosu osebnih podatkov v države, za katere Evropska komisija meni, da nimajo vzpostavljenih zadostnih varoval Dodatne informacije

  Skupina podjetij družbe Amgen

  Zavezujoča poslovna pravila družbe Amgen

  Za informacije o zavezujočih poslovnih pravilih družbe Amgen ali če se želite pritožiti glede obdelave vaših osebnih podatkov, s čimer so bila kršena zavezujoča poslovna pravila, obiščite: http://www.amgen.com/bcr/

  Prodajalci, ki obdelujejo osebne podatke v skladu z navodili družbe Amgen

  Vzorčne pogodbe (standardna pogodbena določila) v obliki, ki jo odobri Evropska komisija

  Informacije o vzorčnih pogodbah, vključujoč vsebino takšnih pogodb, lahko dobite na: Standard Contractual Clauses

  Za več informacij o tem, katere vzorčne pogodbe uporablja družba Amgen, se obrnite na službo za zasebnost družbe Amgen na e-poštni naslov privacy@amgen.com

 • 6. Hramba vaših osebnih podatkov

  Družba Amgen obdeluje vaše osebne podatke v obdobju, ki je potrebno za izpolnitev namenov, navedenih v tem obvestilu o zasebnosti, in vaše osebne podatke hrani v skladu z določili relevantnih zakonov in predpisov.

  Naslednji pogoji določajo merila, ki jih pri tem upošteva:

  • namen zbranih podatkov in izpolnitev tega namena.
  • podlaga, na kateri se podatki zbirajo: npr. pri soglasju le to lahko kadar koli prekličete.
  • obvezna obdobja hrambe podatkov, ki jih določajo pogodbeni in regulatorni predpisi.
    

  Če želite prejeti več informacij o specifični obdelavi, se obrnite na uradno osebo za varstvo podatkov pri družbi Amgen, in sicer na e-poštnem naslovu privacy@amgen.com ali AMGEN zdravila, d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 • 7. Kako lahko dostopate do, popravite ali izbrišete osebne podatke, ki jih obdelujemo?

  Za zahteve za dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov se obrnite na uradno osebo za varstvo podatkov družbe Amgen na e-poštni naslov privacy@amgen.com ali AMGEN zdravila, d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana,Slovenija.
 • 8. Kako lahko uveljavite pravico do prenosljivosti osebnih podatkov?

  Glede na pravico do prenosljivosti podatkov lahko prejmete svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali družbi Amgen, v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno berljivi obliki.

  Ta pravica se uporablja pod določenimi pogoji in jo lahko pridobite tako, da se obrnete na službo za zasebnost pri družbi Amgen, in sicer na e-poštnem naslovu privacy@amgen.com.

 • 9. Kako se lahko pritožite pri nadzornemu organu?

 • 10. Kako lahko stopite v stik z uradno osebo za varstvo podatkov?

  Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
  AMGEN zdravila d.o.o.
  Ameriška ulica 2
  1000 Ljubljana
  Slovenija
  ali privacy@amgen.com

Posodobljeno oktobra 2021